2021

Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 12 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 70/2020
Wójta Gminy Turek

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2021 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U.2019 r., poz.869 ze zm.) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Turek na 2021 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Do projektu budżetu dołącza się uzasadnienie projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2.

§ 2. Przedkłada się projekt budżetu na 2021 rok Radzie Gminy Turek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w  Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Załączniki:

Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2021 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2021 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2021 rok.
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2021 rok