Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2030

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2030.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2030
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Turek
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turek
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2030