Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turek.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.