Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2027

Uchwała Nr SO-0957/4/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 listopada 2018 r.


Do pobrania:
Lista wiadomości
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Turek
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turek.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.