Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2027

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Turek
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027.