Komunikaty GOPS

INFORMACJA - TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W 2021 r.

     

Informujemy, że wypłaty w ramach w/w świadczeń  będą realizowane w 2021 r. w następujących terminach:

 • 27.01.2021
 • 24.02.2021
 • 26.03.2021
 • 27.04.2021
 • 27.05.2021
 • 25.06.2021
 • 28.07.2021
 • 27.08.2021
 • 27.09.2021
 • 27.10.2021
 • 26.11.2021
 • 22.12.2021

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU 500+

Wnioski o w/w świadczenie składamy w roku 2021 na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

(tj. od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.).

Wnioski na nowy okres zasiłkowy będzie można składać:

 • elektronicznie od 1 lutego 2021 r.
 • w wersji papierowej od 1 kwietnia 2021 r.