Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Turku

Do pobrania: