Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja

Co to jest BIP?
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu Gminy Turek. Na stronach internetowych znajdziecie Państwo informacje w zakresie:

  • organów władzy - status prawny, organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,
  • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
  • polityki władz,
  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,
  • finansów i mienia.
 
Uwarunkowania prawne
Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej jest niezbędne dla funkcjonowania ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami) oraz Rozporządzenia MSWiA z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68).
 
Jak posługiwać się BIP-em.
Do wybierania informacji z danej dziedziny służy menu. Po wybraniu myszką danego punktu lub podpunktu menu i kliknięciu myszką na ekranie pojawia się odpowiedni dokument. W niektórych dokumentach w dolnej ich części znajdują się załączniki w postaci plików programów MS WORD lub w formacie PDF które można pobrać i otworzyć używając odpowiednich programów. W dolnej części każdego dokumentu znajduje się również ikona przedstawiająca drukarkę. Klękając myszką na tej ikonie otwiera się nam wersja dokumentu specjalnie przygotowana do wydruku.
 
Rejestr zmian
Jednym z punktów menu jest "Rejest zmian" dzięki  któremu możemy się dowiedzieć kiedy dana informacja została wprowadzona do serwisu.
 
Wyszukiwarka
W lewym górnym rogu BIP-u znajduje się narzędzie umożliwiające przeszukiwanie zasobów pod względem dokumentów zawierających wybrany przez nas wyraz.
 
Mapa Serwisu
Zakładka menu nazwana "Mapą serwisu" przedstawia nam w dostępny sposób schemat poruszania się po serwisie w poszukiwaniu informacji.