Kadencja 2014-2018

III Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu
29 grudnia 2014 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w świetlicy wiejskiej w Cisewie (Cisew 53),

odbędzie się III Sesja Rady Gminy Turek, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Gminy Turek VI kadencji.
3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Turek.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2014 rok;
- w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2015 rok;
- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek na 2015 rok;
 w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2015 rok.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
10. Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy Turek.
11. Życzenia Noworoczne.
 
Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda
Lista wiadomości