Kadencja 2014-2018

II Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

09 grudnia 2014 r. (tj. wtorek) o godz. 16:00,

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4,

odbędzie się II Sesja Rady Gminy Turek, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek:
 • zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej;
 • podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.
 1. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek:
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.
 1. Powołanie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek:
 • podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek.
 1. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2024;
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2014 rok;
 • w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2014 dla Powiatu Tureckiego, przeznaczonej na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Turek;
 • w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości