Kadencja 2014-2018

IV Sesja Rady Gminy Turek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu
21 stycznia 2015 r. (tj. środa) o godz. 15:00
,
w Urzędzie Gminy Turek, przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się
IV Sesja Rady Gminy Turek
,
z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie IV Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Turek.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Turek do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego";
- w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/198/13 Rady Gminy Turek z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zamiaru zmiany siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Turek i podania tej informacji do publicznej wiadomości;
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2030;
- w sprawie budżetu na 2015 rok.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
9. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda
Lista wiadomości