Kadencja 2014-2018

VII Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

13 kwietnia 2015 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek, przy ul. Ogrodowej 4,

odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Turek,


z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie VII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Turek.


3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.


4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.


5. Interpelacje i zapytania radnych


6. Informacja o zadaniach inwestycyjnych na terenie Gminy Turek związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego za 2014 rok.


7. Informacja o działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2014 rok.


8. Informacja na temat współpracy samorządu powiatowego z samorządem Gminy Turek.


9. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Turek za 2014 rok.


10. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego za 2014 rok.


11. Wolne wnioski i zapytania.


12. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.


13. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości