Kadencja 2014-2018

XI Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
       
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu
 
16 lipca 2015 r. (tj. czwartek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek, przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XI Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

1.     Otwarcie XI Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Turek.
3.     Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
4.     Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.     Interpelacje i zapytania radnych
6.     Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2030.
7.     Wolne wnioski i zapytania.
8.     Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
9.     Zakończenie obrad XI Sesji Rady Gminy Turek.
                                                                                                                                                                   
Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda


Lista wiadomości