Kadencja 2014-2018

XII Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym         

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

14 września 2015 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,


w Urzędzie Gminy Turek, przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XII Sesja Rady Gminy Turek,


z następującym porządkiem obrad:

 
1.     Otwarcie XII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Turek.
3.     Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
4.     Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.     Interpelacje i zapytania radnych
6.     Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek za I półrocze 2015 r.
7.     Podjęcie uchwał:
  • w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Turek;
  • w sprawie powołania Skarbnika Gminy Turek;
  • w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej;
  • w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.
8.     Wolne wnioski i zapytania.
9.     Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
10.  Zakończenie obrad XII Sesji Rady Gminy Turek.
 
Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości