Kadencja 2014-2018

XVII Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2015 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w świetlicy wiejskiej w Kaczkach Średnich (Kaczki Średnie 35a),

odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Turek, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Informacja Wójta Gminy Turek o działaniach realizowanych w 2015 roku.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranego terenu w obrębie Kalinowa;
  • w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2016 rok;
  • w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek na 2016 rok;
  • w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2016 rok.
  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości