Kadencja 2014-2018

XX Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zawiadamiam, że w dniu

25 kwietnia 2016 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XX Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej w miejscowości Żuki;
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin;
 • w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Cisewie;
 • w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Korytków;
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrzębin;
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słodków;
 • w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek;
 • w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu;
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości