Kadencja 2014-2018

XXXII Sesja Rady Gminy TurekNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

6 marca 2017 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XXXII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Turek za 2016 rok.
 7. Informacja o stanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Turek oraz zadań inwestycyjnych za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego;
 • w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Turek;
 • w sprawie przekazania skargi według właściwości.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2.  Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda


Lista wiadomości