Kadencja 2014-2018

XXXIII Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

30 marca 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4,

odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:                                         
 • w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego;
 • w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie  powierzenia Gminie Kawęczyn do prowadzenia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej  polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy   dla osób psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących  inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w  Młodzianowie;
 • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2017 roku;
 • w sprawie zmiany w budżecie na rok 2017.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2.  Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Turek.

 

 Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Lista wiadomości