Kadencja 2014-2018

XXXVI Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

17 sierpnia 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4,odbędzie się

XXXVI Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
  3. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy Turek.

 

Wiceprzewodniczący Rady

/-/ Stanisław Kaczmarek

 

Lista wiadomości