Kadencja 2014-2018

XXXIX Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

3 listopada 2017 r. (tj. piątek) o godz. 15:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XXXIX Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwały:

- w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.

3. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Lista wiadomości