XVIII Sesja Rady Gminy Turek - 30 grudnia 2019 r.

XVIII Sesja Rady Gminy Turek - 30 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

30 grudnia 2019 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w świetlicy wiejskiej w Szadowie Pańskim, odbędzie się

świąteczno-noworoczna XVIII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Informacja Wójta Gminy Turek o działaniach realizowanych w 2019 roku.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2020 rok;
 • w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek na 2020 rok;
 • w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2020 rok;
 • w sprawie stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości