III Sesja Rady Gminy Turek - 6 grudnia 2018 r.

III Sesja Rady Gminy Turek - 6 grudnia 2018 r.


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zawiadamiam,

że w dniu 6 grudnia 2018 r. (tj. czwartek) o godz. 18:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4,

odbędzie się III Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2018 rok;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
  1. Zakończenie III Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości