IV Sesja Rady Gminy Turek - 20 grudnia 2018 r.

IV Sesja Rady Gminy Turek - 20 grudnia 2018 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że

w dniu 20 grudnia 2018 r. (tj. czwartek) o godz. 15:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4,

odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie IV Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Turek.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek;
 2. w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018;
 3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027;
 4. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027;
 • przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027;
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turek;
 • głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027;
 1. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019:
 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Turek na 2019 rok;
 • przedstawieniem opinii Komisji Rady Gminy Turek o projekcie budżetu Gminy Turek na 2019 rok;
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2019 rok;
 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Turek na 2019 rok.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2.  Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Lista wiadomości