V Sesja Rady Gminy Turek - 28 grudnia 2018 r.

V Sesja Rady Gminy Turek - 28 grudnia 2018 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że

w dniu 28 grudnia 2018 r. (tj. piątek) o godz. 16:00,

w świetlicy wiejskiej w Kalinowej,

odbędzie się świąteczno-noworoczna V Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie V Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Informacja Wójta Gminy Turek o działaniach realizowanych w 2018 roku.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2019 rok;
  • w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek na 2019 rok;
  • w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2019 rok;
  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości