X Sesja Rady Gminy Turek - 17 maja 2019 r.

X Sesja Rady Gminy Turek

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zawiadamiam, że w dniu

17 maja 2019 r. (tj. piątek) o godz. 15:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

X Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie X Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2019 rok;

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027;

3. Zakończenie obrad X Sesji Rady Gminy Turek.

     

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Lista wiadomości