Kontakty z mieszkańcami

Kontakty z mieszkańcami


INFORMACJA
W SPRAWIE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW
PRZEZ WÓJTA GMINY TUREK

Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków a także w innych sprawach w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 13:00 oraz w godzinach od 15:30 do 17:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.