2012 rok

Uchwała Nr XIII/79/11 Rady Gminy Turek z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Uchwała Nr XIII/79/11 Rady Gminy Turek z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok - treść uchwały

Lista wiadomości