2012 rok

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 r. w zakresie podatków lub opłat, udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozło

 
Do pobrania:
Lista wiadomości