2021 rok

Lista wiadomości
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2021 rok
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2021 rok