2007

Zarządzenie nr 38/07 Wójta Gminy Turek z dnia 24 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Zarządzenie nr 38/07
Wójta Gminy Turek
z dnia 24 września 2007 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
 
Na podstawie art. 48 ust.1-4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 162, poz. 1145) Wójt Gminy Turek zarządza co następuje:

§1
W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§2
Jeden egzemplarz Zarządzenia przekazuje się Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 

                                                                                                   Wójt Gminy Turek
                                                                                                   /-/ Jan Owczarek
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 38/07
Wójta Gminy Turek
z dnia 24 września 2007 r.
 
 
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Chlebowie
 
1. Agnieszka Karkusińska - Kalinowa                                                     
2. Edyta Parafiniuk - Kalinowa
3. Mateusz Opitz - Kalinowa
4. Joanna Piekarczyk - Szadów Księży
5. Tadeusz Wojciechowski - Wietchinin
6. Daniela Zagozda - Szadów Pański
7. Malwina Wróbel - Warenka
8. Krystyna Baranowska - Żuki
9. Jadwiga Przeor - Żuki
10. Jolanta Serbin - Słodków Kolonia      
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Kaczkach Średnich
 
1. Jacek Sobieraj - Kaczki Średnie               
2. Małgorzata Kurzawa - Żuki     
3. Małgorzata Graczyk - Pęcherzew
4. Ewa Czerniejewska - Warenka
5. Barbara Gruszczyńska - Kaczki Średnie
6. Ewa Piaszczyk - Żuki
7. Dawid Jasnowski - Cisew
8. Jakub Marczyński - Kaczki Średnie
9. Andrzej Szewczyk - Kaczki Średnie
10. Marianna Pawlak - Turek
 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Słodkowie
 

1. Dorota Michalska - Słodków Kolonia
2. Elżbieta Parafiniuk - Kalinowa
3. Donata Głodna - Kalinowa
4. Krzysztof Sęk - Chlebów
5. Andrzej Wojtkowiak - Słodków Kolonia
6. Henryk Zagozda - Szadów Pański
7. Maria Kurzawa - Słodków
8. Aleksandra Sztrymer - Obrzębin
9. Sławomir Banasiak - Obrzębin
10. Anna Glapa - Słodków
 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Turku
 

1. Alicja Warzych - Słodków
2. Joanna Świtaj - Żuki
3. Bożena Świtaj - Żuki
4. Jolanta Sęk - Chlebów
5. Krzysztof Wlaź - Szadów Pański
6. Arkadiusz Wągiel - Wrząca
7. Wioletta Kosiciarz - Żuki
8. Krzysztof Banasiak - Obrzębin
9.  Elżbieta Sobierajska - Turek    
 
 
 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Cisewie
 

1. Jolanta Ćwiklińska - Cisew
2. Beata Marciniak - Chlebów
3. Edyta Zagozda - Kalinowa
4. Alicja Włodarczyk - Chlebów
5. Janina Jafra - Cisew
6. Włodzimierz Piaszczyk - Żuki
7. Marek Brzustowicz - Cisew
8. Kazimierz Krzyżański - Obrzębin
9. Stanisław Kaczmarek - Obrzębin
10. Katarzyna Kowalska - Słodków     

 
Lista wiadomości