2010

Zarządzenie Nr 14/10 Wójta Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok

Zarządzenie Nr 14/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
 
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok.
 
Na podstawie art. 249 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, póz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.

1. W związku z Zarządzeniem Nr 10/10 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2010 r., Zarządzeniem Nr 11/10 Wójta Gminy Turek z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2010 r., Uchwałą Nr XXXIV/211/10 Rady Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2010 r., informuje podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok , zgodnie z następującymi załącznikami:
- załącznik nr 1 w zakresie dochodów realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik nr 2 w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik nr 3 w zakresie wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku,
- załącznik nr 5 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Cisewie,
- załącznik nr 7 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kaczkach Średnich,
- załącznik nr 9 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Turkowicach,
- załącznik nr 10 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Żukach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                 Wójt
                                                                                       /-/ Jan Owczarek
 
 
Załączniki:

 

 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu