2010

Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie przekazania Informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach wydatków na 2010 rok.

 
Zarządzenie Nr 6/2010
Wójta Gminy Turek
z dnia 26 luty 2010 r.
 
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach wydatków na 2010 rok.
 
Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
1. W związku z Zarządzeniem Nr 5/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok, informuje podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach wydatków na 2010 rok, zgodnie z następującymi załącznikami:
- załącznik nr 2 w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik nr 4 w zakresie wydatków realizowanych przez Gimnazjum w Słodkowie,
- załącznik nr 5 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Cisewie,
- załącznik nr 6 w zakresie wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie,
- załącznik nr 7 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kaczkach Średnich,
- załącznik nr 8 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Chlebowie,
- załącznik nr 9 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Turkowicach,
- załącznik nr 10 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Żukach.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                                         Wójt
                                                                                                /-/ Jan Owczarek
 
 

Załączniki:

 
 
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu