2010

Zarządzenie Nr 33/10 Wójta Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok

 

Zarządzenie Nr 33/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
 
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok
 

       Działając w imieniu Wójta Gminy Turek jako jego zastępca, na podstawie art. 249 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
1. W związku z Zarządzeniem Nr 28/10 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lipca 2010 r. i Zarządzeniem Nr 32/10 Wójta Gminy Turek z dnia 30.08.2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok, informuje podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok, zgodnie z następującymi załącznikami:
- załącznik nr 1 w zakresie dochodów realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik nr 2 w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik nr 3 w zakresie wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku,
- załącznik nr 4 w zakresie wydatków realizowanych przez Gimnazjum w Słodkowie,
- załącznik Nr 6 w zakresie wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                       Z up. Wójta
                                                                               /-/ Tomasz Józefowicz
                                                                                      Zastępca Wójta
 
 
Załączniki:
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu