2010

Zarządzenie Nr 37/10 Wójta Gminy Turek z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok

 Zarządzenie Nr 37/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 27 września 2010 r.

 
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok.
 
 
         Działając w imieniu Wójta Gminy Turek jako jego zastępca, na podstawie art.249 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
1. W związku z Zarządzeniem Nr 35/10 Wójta Gminy Turek z dnia 20 września 2010 r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok, informuje podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok, zgodnie z następującymi załącznikami
- załącznik nr 1 w zakresie dochodów realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik nr 2 w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik nr 3 w zakresie wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku,
- załącznik nr 8 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Chlebowie,
- załącznik nr 9 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Turkowicach.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                               Z up. Wójta
                                                                                       /-/ Tomasz Józefowicz
                                                                                              Zastępca Wójta
 
Załączniki:
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu