2010

Zarządzenie Nr 39/10 Wójta Gminy Turek z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 r

 
Zarządzenie Nr 39/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 21 października 2010 r.

w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok

       Na podstawie art.249 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§1

1. W związku z Zarządzeniem Nr 38/10 Wójta Gminy Turek z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2010 r., informuje podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok, zgodnie z następującymi załącznikami:
- załącznik nr 1 w zakresie dochodów realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik nr 2 w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik nr 3 w zakresie wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku,
- załącznik nr 4 w zakresie wydatków realizowanych przez Gimnazjum w Słodkowie,
- załącznik nr 5 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Cisewie,
- załącznik nr 6 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie,
- załącznik nr 7 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kaczkach Średnich,
- załącznik nr 8 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Chlebowie,
- załącznik nr 9 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Turkowicach,
- załącznik nr 10 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Żukach.
 
 
                                                                                                 Wójt
                                                                                         /-/ Jan Owczarek
 
 
Załączniki:
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu