2010

Zarządzenie Nr 50/10 Wójta Gminy Turek z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok

Zarządzenie Nr 50/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 10 grudnia 2010 r.
 

w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok.
 
 
       Na podstawie art.249 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 

§ 1.
 
1. W związku z  Zarządzeniem Nr 49/10 Wójta Gminy Turek z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r., informuje podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków  na 2010 rok , zgodnie z następującymi załącznikami:
- załącznik nr 2 w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik Nr 4 w zakresie wydatków realizowanych przez Gimnazjum w Słodkowie,
- załącznik nr 5  w zakresie  wydatków realizowanych  przez Szkołę Podstawową w Cisewie,
- załącznik nr 6 w zakresie wydatków realizowanych  przez Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Słodkowie,
- załącznik nr 7 w zakresie wydatków  realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kaczkach Średnich,
- załącznik Nr 8 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Chlebowie,
- załącznik nr 9 w zakresie  wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową  w Turkowicach,
- załącznik nr 10 w zakresie  wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową  w Żukach.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                      Wójt
                                                                            /-/ Jan Owczarek
 
 
Załączniki:
 
                                                                                                         
                                                                                                         
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu