2010

Zarządzenie Nr 49/10 Wójta Gminy Turek z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok

 
Zarządzenie Nr 49/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 10 grudnia 2010  r.
                                                                                       
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok
 
 
       Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr  XXXI/201/09 z dnia 14 grudnia 2009 r.  w sprawie  budżetu  na 2010r. zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
W uchwale Nr XXXI/201/09  Rady Gminy Turek z dnia  14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 r.,  zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 5/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2010 rok,
- Uchwałą Nr XXXIII/204/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 10 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 11/10 Wójta Gminy Turek z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/211/10 Rady Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 16/10 Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 20/10 Wójta Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie    Gminy Turek na 2010 r.
- Zarządzeniem Nr 23/10 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2010 r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/220/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 28/10 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 32/10 Wójta Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2010 r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/224/10 Rady Gminy Turek z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 35/10 Wójta Gminy Turek z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie   Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 38/10 Wójta Gminy Turek z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2010 r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/232/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 46/10 Wójta Gminy Turek z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2010  r.

wprowadza się następujące zmiany:
   
1. W załączniku Nr 2 „wydatki”  do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 751 rozdz. 75109 § 4740  kwota  594,40 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4240             600,00 zł. 
dz. 801 rozdz. 80146 § 4740             179,15 zł.

b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 750 rozdz. 75023 § 4300    o kwotę            3.000,00 zł.         pl. po zm.              93.000,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75109 § 4170                                459,00 zł.                                        7.601,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75109 § 4300                                  90,93 zł.                                        2.237,93 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 3020                                170,00 zł.                                    277.247,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                            1.660,00 zł.                                    177.168,92 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270                               180,00 zł.                                      23.971,08 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4350                                 40,00 zł.                                        1.810,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4410                               217,00 zł.                                        6.717,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4750                               490,00 zł.                                        4.190,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 3020                               530,00 zł.                                      22.240,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4010                          11.300,00 zł.                                    214.667,97 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4110                            1.600,00 zł.                                      38.461,99 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4120                               295,00 zł.                                        6.298,63 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 3020                            1.300,00 zł.                                      21.090,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4210                               933,00 zł.                                      25.548,21 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4300                               170,00 zł.                                        7.825,05 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 3020                            1.200,00 zł.                                    117.300,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4410                               214,71 zł.                                      10.153,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4700                               293,85 zł.                                      17.784,10 zł.
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 750 rozdz. 75023 § 4370    o kwotę            2.000,00 zł.        pl. po zm.                9.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4430                            1.000,00 zł.                                        5.500,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75109 § 4110                                 63,62 zł.                                           803,51 zł.
dz. 751 rozdz. 75109 § 4120                                 22,12 zł.                                           118,61 zł.
dz. 751 rozdz. 75109 § 4210                               218,99 zł.                                        5.991,15 zł.
dz. 751 rozdz. 75109 § 4410                               839,60 zł.                                           860,40 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010                          12.000,00 zł.                                 3.096.799,78 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4110                            1.600,00 zł.                                    538.056,46 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4120                               295,00 zł.                                      87.244,40 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4170                            1.200,00 zł.                                      16.400,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4240                               300,00 zł.                                               0,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4260                            1.335,00 zł.                                      49.647,42 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4280                               120,00 zł.                                        1.110,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300                               200,00 zł.                                      48.340,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4370                               125,00 zł.                                        7.825,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4430                                 50,00 zł.                                        5.520,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4740                               240,00 zł.                                        1.620,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4210                               300,00 zł.                                        1.200,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4010                            1.300,00 zł.                                    303.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4280                               300,00 zł.                                               0,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4410                               100,00 zł.                                               0,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4430                                 20,00 zł.                                           980,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4170                            1.200,00 zł.                                      13.800,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4210                               604,67 zł.                                        8.775,33 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4750                                 83,04 zł.                                        2.516,96 zł.

2. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r.” wprowadza się  następujące zmiany:
 
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 751 rozdz. 75109 § 4740  kwota  594,40 zł.
 
b)w planie wydatków zwiększa się:
dz. 751 rozdz. 75109 § 4170                                459,00 zł.                                        7.601,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75109 § 4300                                  90,93 zł.                                        2.237,93 zł.
 
c)  w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 751 rozdz. 75109 § 4110                                  63,62 zł.                                           803,51 zł.
dz. 751 rozdz. 75109 § 4120                                  22,12 zł.                                           118,61 zł.
dz. 751 rozdz. 75109 § 4210                                218,99 zł.                                        5.991,15 zł.
dz. 751 rozdz. 75109 § 4410                                839,60 zł.                                           860,40 zł.
 
 
§ 2.
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
                                                                                        Wójt
                                                                             /-/ Jan Owczarek
 
                                                                                                                      
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu