2011

Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 roku Radzie Gminy
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
„SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY ORAZ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO W PRZYPADKU BRAKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA INWESTYCJI PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI NA TERENIE GMINY TUREK