2014

Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 22 grudnia 2014 r.


Zarządzenie Nr 2 /2014
Wójta Gminy Turek
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok


Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/243/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 2/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 22.01.2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 4/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 8/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok,
- Uchwałą Nr XLVII/262/14 Rady Gminy Turek z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Uchwałą Nr XLVIII/269/14 Rady Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta gminy Turek z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 22/2014 Wójta gminy Turek z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 r.
- Uchwałą Nr L/274/14 Rady Gminy Turek z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Uchwałą Nr LII/278/14 Rady Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Uchwałą Nr LIII/283/14 Rady Gminy Turek z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 37/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 39/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
- Zarządzeniem Nr 46/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 50/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 8 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 56/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 59/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 6 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 61/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 67/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Uchwałą Nr II/7/2014 Rady Gminy Turek z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 2 „wydatki" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 921 rozdz. 92195 § 4110 kwota 150,00 zł.
dz. 926 rozdz. 92601 § 4560 3.253,00 zł.

b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 o kwotę 50,00 zł. pl. po zm. 3.950,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4700 1.000,00 zł. 16.000,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 3030 100,00 zł. 10.300,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 1.765,00 zł. 214.687,86 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 1.600,00 zł. 62.072,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4300 230,00 zł. 4.930,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4240 450,00 zł. 2.363,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4430 900,00 zł. 9.900,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 720,00 zł. 6.320,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 40,00 zł. 7.044,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 20.000,00 zł. 249.950,00 zł.
dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 1.000,00 zł. 15.500,00 zł.
dz. 926 rozdz. 92605 § 4170 1.400,00 zł. 3.200,00 zł.
dz. 926 rozdz. 92605 § 4300 1.900,00 zł. 40.590,62 zł.

c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 010 rozdz. 01010 § 4300 o kwotę 50,00 zł. pl. po zm. 3.550,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 1.000,00 zł. 287.000,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4260 100,00 zł. 26.400,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 1.880,00 zł. 55.770,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4350 400,00 zł. 2.312,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4370 200,00 zł. 5.130,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4410 700,00 zł. 6.690,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4430 415,00 zł. 785,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4170 300,00 zł. 4.187,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4410 150,00 zł. 2.550,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4270 900,00 zł. 29.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 760,00 zł. 11.396,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 20.000,00 zł. 270.000,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 150,00 zł. 27.856,66 zł.
dz. 926 rozdz. 92605 § 4210 3.300,00 zł. 15.100,00 zł.
dz. 926 rozdz. 92605 § 4260 1.000,00 zł. 0,00 zł.
dz. 926 rozdz. 92605 § 4560 3.253,00 zł. 0,00 zł.


§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok