2014

Zarządzenie Nr 4 /2014 Wójta Gminy Turek z dnia 31 grudnia 2014 r.


Zarządzenie Nr 4 /2014
Wójta Gminy Turek
z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok


Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/243/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 2/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 22.01.2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 4/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 8/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok,
- Uchwałą Nr XLVII/262/14 Rady Gminy Turek z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Uchwałą Nr XLVIII/269/14 Rady Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta gminy Turek z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 22/2014 Wójta gminy Turek z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 r.
- Uchwałą Nr L/274/14 Rady Gminy Turek z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Uchwałą Nr LII/278/14 Rady Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Uchwałą Nr LIII/283/14 Rady Gminy Turek z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 37/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 39/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
- Zarządzeniem Nr 46/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 50/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 8 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 56/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 59/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 6 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 61/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 67/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Uchwałą Nr II/7/2014 Rady Gminy Turek z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 2/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Uchwałą Nr III/10/14 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 2 „wydatki" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 926 rozdz. 92605 § 4260 kwota 200,00 zł.

b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 5.000,00 zł. pl. po zm. 282.047,33 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 100,00 zł. 9.900,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4100 2.000,00 zł. 57.000,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4430 300,00 zł. 8.800,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 850,00 zł. 3.521.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 4.100,00 zł. 667.232,72 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4170 200,00 zł. 14.750,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 610,00 zł. 20.032,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 1.800,00 zł. 57.570,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 9.700,00 zł. 71.772,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4370 10,00 zł. 5.140,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4410 250,00 zł. 6.940,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 3.000,00 zł. 297.600,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 800,00 zł. 491.900,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 1.000,00 zł. 13.572,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4300 1.100,00 zł. 6.030,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4170 500,00 zł. 4.687,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 1.000,00 zł. 52.432,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4260 2.500,00 zł. 60.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 2.000,00 zł. 20.700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4410 200,00 zł. 2.750,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4210 200,00 zł. 119.200,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 670,00 zł. 7.714,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 1.100,00 zł. 12.496,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 800,00 zł. 13.400,01 zł.
dz. 921 rozdz. 92109 § 4170 100,00 zł. 6.100,00 zł.

c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł. pl. po zm. 191.500,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 100,00 zł. 2.600,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 2.000,00 zł. 114.000,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 300,00 zł. 9.700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 1.310,00 zł. 226.890,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 5.100,00 zł. 209.587,86 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4430 80,00 zł. 8.328,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4110 3.900,00 zł. 89.983,48 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4260 4.500,00 zł. 12.800,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 15.700,00 zł. 1.493.300,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4270 200,00 zł. 28.900,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 800,00 zł. 5.520,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90013 § 4300 800,00 zł. 169.200,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 100,00 zł. 112.866,92 zł.
dz. 926 rozdz. 92605 § 4210 200,00 zł. 14.900,00 zł.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
/-/ Karol Mikołajczyk


Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok