2014

Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 31 grudnia 2014 r.


Zarządzenie Nr 5/2014
Wójta Gminy Turek
z dnia 31 grudnia 2014 r.


w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. W związku z Uchwałą Nr III/10/2014 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok oraz Zarządzeniem Nr 4/2014 Wójta gminy Turek z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok, informuje podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok, zgodnie z następującymi załącznikami:

- załącznik nr 2 w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik Nr 4 w zakresie wydatków realizowanych przez Gimnazjum w Słodkowie,
- załącznik nr 5 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Cisewie,
- załącznik nr 6 w zakresie wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie,
- załącznik nr 7 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kaczkach Średnich,
- załącznik nr 8 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Chlebowie,
- załącznik nr 9 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Turkowicach,
- załącznik nr 10 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Żukach,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Załączniki:

 

Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok