2015

Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 82/2015
Wójta Gminy Turek
z dnia 30 grudnia 2015  r.
                                                                                       
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.

 
Na podstawie  art. 257   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz § 10 ust. 2  Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zarządzam  , co następuje:
              
§ 1. W Uchwale  Nr IV/16/15  Rady Gminy Turek z dnia  21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej:
1. Zarządzeniem Nr  7/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na  2015 rok,
2. Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
3. Uchwałą Nr VI/33/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
4. Zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
5. Zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
6. Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
7. Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
8. Uchwałą Nr IX/44/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
9. Zarządzeniem Nr 42/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na   2015 rok,
10. Uchwałą Nr XI/50/15 Rady Gminy Turek z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
11. Zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na   2015 rok,
12. Uchwałą Nr XII/55/15 Rady Gminy Turek z dnia 14 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
13. Zarządzeniem nr 61/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Turek  na rok 2015
14. Uchwałą nr XIII/65/2015 Rady Gminy z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany  w  budżecie Gminy Turek   na rok 2015
15. Zarządzeniem nr 63/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2015w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2015,
16. Zarządzeniem nr 67/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 8 pażdziernika 2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2015
17. Zarządzeniem nr 68/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 15 pażdziernika 2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2015  w całości uchylonego Zarządzeniem Wójta Gminy Turek nr 72/2015 z 29 pażdziernika 2015 roku,
18. Uchwałą nr XIV/70/15 Rady Gminy Turek z dnia 26 pażdziernika 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
19. Zarządzeniem nr 73/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 pażdziernika 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
20. Zarządzeniem nr 74/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 pażdziernika 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015,
21. Uchwałą nr 80/XV/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2015,
22. Zarządzeniem nr 79/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015,
23. Uchwałą nr XVI /88/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015,

wprowadza się następujące zmiany:
 
1.  W § 1,  w ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się do kwoty 27 328 037,95 zł z tego:
  • dochody bieżące zwiększa się do kwoty 24 754 002,80 zł.

2. W § 2, w  ust. 1  wydatki budżetu gminy zwiększa  się do kwoty 28 694 018,85 zł z tego:

  • wydatki bieżące  zmniejsza się do kwoty  22 287 596,43 zł.

3.
W załączniku Nr 1 „Dochody" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę  30 000,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
     
  • w planie dochodów zwiększa się:
Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zmniejszenia
Plan po zmianach
852
85212
2010
30 000,00zł
2 214 623,00zł
 

4.
W załączniku Nr 2 „Wydatki"  do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 30 000,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków zwiększa się:


 Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zwiększenia
Plan po zmianach
 
600
60016
4520
400,00zł
700,00zł
750
75023
4170
2 474,00zł
38 974,00zł
750
75023
4360
639,00zł
19 639,00zł
801
80101
3020
1 350,00zł
229 920,00zł
801
80101
4210
8 264,28 zł
319 436,09zł
801
80101
4410
845,00zł
8 645,00zł
801
80101
4430
400,00zł
6 914,00zł
801
80103
4240
10,00zł
1 810,00zł
801
80104
4210
6 800,00zł
13 510,00zł
801
80104
4280
600,00zł
900,00zł
801
80106
3020
50,00zł
24 450,00zł
801
80106
4010
2 250,00zł
300 876,66zł
801
80110
4210
224,85zł
54 064,85zł
801
80110
4260
2 000,00zł
42 887,50zł
801
80146
4210
60,00zł
6 260,00zł
801
80150
4010
52 011,03zł
163 236,37zł
801
80150
4110
8 940,69
28 060,34zł
801
80150
4120
1 274,28zł
3 999,29zł
851
85154
4210
( 1 158zł z rezerwy) 2 035,00zł
19 535,00zł
852
85212
3110
30 000,00zł
2 086 522,00zł
900
90015
4260
13 000,00zł
343 000,00zł
900
90015
4270
4 500,00zł
254 500,00zł
921
92109
4260
837,00zł
23 837,00zł
926
92601
4170
700,00zł
18 700,00zł
926
92605
4170
500,00zł
2 500,00zł
 
 
 b) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zmniejszenia
Plan po zmianach
600
60016
4210
400,00zł
99 600,00zł
750
75023
4270
3 113,00zł
67 887,00zł
758
75818
4810
1 158,00zł
61 144,32zł
801
80101
4010
659,34zł
3 675 053,37 zł
801
80101
4040
943,00zł
286 737,00zł
801
80101
4110
7 085,10zł
693 408,49zł
801
80101
4120
2 318,56 zł
92 789,05 zł
801
80101
4170
1 670,00zł
15 550,00zł
801
80101
4240
74,28zł
54 202,75zł
801
80101
4260
8 700,00zł
49 568,00zł
801
80101
4280
400,00zł
2 040,00zł
801
80101
4300
60,00zł
135 769,99zł
801
80101
4360
265,00zł
7 935,00zł
801
80101
4700
400,00zł
28 108,00zł
801
80103
3020
90,00zł
22 120,00zł
801
80103
4010
200,00zł
258 486,09zł
801
80103
4040
10,00zł
22 940,00zł
801
80103
4110
390,00zł
50 230,00zł
801
80103
4210
10,00zł
290,00zł
801
80104
4010
200,00zł
497 400,00zł
801
80104
4040
2 300,00zł
38 700,00zł
801
80104
4120
900,00zł
9 410,00zł
801
80104
4260
4 800,00zł
13 900,00zł
801
80104
4270
1 200,00zł
1 800,00zł
801
80104
4410
100,00zł
0zł
801
80106
4040
300,00zł
23 700,00zł
801
80106
4110
2 000,00zł
58 539,45zł
801
80106
4120
1 050,00zł
7 097,89zł
801
80110
4010
39 008,69zł
1 439 185,17zł
801
80110
4110
6 705,59zł
277 731,17zł
801
80110
4120
955,72zł
39 671,66zł
801
80110
4170
2 000,00zł
5 600,00zł
801
80110
4240
224,85zł
23 784,54zł
801
80146
4410
60,00zł
6 096,00zł
851
85154
4170
210,00zł
7 290,00zł
851
85154
4300
37,00zł
32 113,00zł
851
85154
4410
500,00zł
0zł
851
85154
4700
130,00zł
2 220,00zł
900
90013
4300
15 000,00zł
165 000,00zł
900
90015
4300
2 500,00zł
2 400,00zł
921
92109
4300
837,00zł
15 863,00zł
926
92601
4110
700,00zł
6 300,00zł
926
92605
4210
500,00zł
25 540,34zł
  
 
5. W załączniku Nr 4  do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami" wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
  • w planie dochodów zwiększa się:
 
Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zwiększenia
Plan po zmianach
852
85212
2010
30 000,00zł
 2 214 623,00zł
 
6. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami" wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej":
 
  • w planie wydatków wprowadza się:
Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota
801
80110
4210
224,85zł
 
  • w planie wydatków zwiększa się:
Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zwiększenia
Plan po zmianach
852
85212
3110
30 000,00zł
2 086 522,00zł
801
80101
4240
5,72zł
36 532,75zł
 
  • w planie wydatków zmniejsza się:
Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zmniejszenia
Plan po zmianach
801
80110
4240
224,85 zł
22 774,54zł
801
80101
4210
5,72zł
359,54zł
 
7. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej  „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2015 wprowadza się:

Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota
750
75011
2350
382,00zł
 
  
 
§ 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk
                                                                   
Lista wiadomości
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2016.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2016 rok.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok"
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Turku powołanej dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Turek, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Turkowicach powołanej dla przeprowadzenia glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) projektu Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Turek"
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru
w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Turek, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Turek oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Turek na rok szkolny 2015/2016
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2014 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Turek
w sprawie terminarza postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2015/2016 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Turek
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Turek
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Turek
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Turek
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Turek