Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytków

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytków

Ogłoszenie nr 500007912-N-2017 z dnia 03-08-2017 r.

Turek: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytków

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 554489-N-2017

Data: 20-07-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Turek,
Krajowy numer identyfikacyjny ---,
ul. Ogrodowa  4,
62-700   Turek,
woj. wielkopolskie,
państwo Polska,
tel. 632 794 060,
e-mail ug@gmina.turek.pl,
faks 632 794 066.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczanie do udziału w postępowaniu data: 07-08-2017 , godzina 09:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczanie do udziału w postępowaniu data: 07-08-2017 , godzina 11:00

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Do pobrania:

Lista wiadomości