Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytków

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytków

Ogłoszenie nr 500008841-N-2017 z dnia 04-08-2017 r.

 

Turek: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytków


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 554489-N-2017

Data: 20-07-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Turek,

Krajowy numer identyfikacyjny ---,

ul. Ogrodowa  4, 62-700 Turek,

woj. wielkopolskie,

państwo Polska,

tel. 632 794 060,

e-mail ug@gmina.turek.pl,

faks 632 794 066.

Adres strony internetowej (url):

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin Składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu data 07-08-2017 godz 11:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin Składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu data 18-08-2017 godz 09:00

Lista wiadomości