Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytków

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytków

Ogłoszenie nr 500009435-N-2017 z dnia 07-08-2017 r.

Turek: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytków

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500007912-N-2017
Data: 03/08/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Turek, Krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Ogrodowa  4, 62-700   Turek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 794 060, e-mail ug@gmina.turek.pl, faks 632 794 066.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu data: 18-08-2017, godzina: 09:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu data: 21-08-2017, godzina: 09:00


Z up. Wójta Gminy

/-/ Katarzyna Skotarek

Zastępca Wójta


Lista wiadomości