Wyposażenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabieniec (2)

Zmiana ogłoszenia (2)

Ogłoszenie nr 500004553-N-2017 z dnia 20-07-2017 r.

Turek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500004511-N-2017
Data: 20/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Turek, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Ogrodowa  4, 62700   Turek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 794 060, e-mail gminaturek@konin.lm.pl, faks 632 794 066.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-01, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-07, godzina: 09:00

 

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
Wyposażenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabieniec (2)
Wyposażenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabieniec (2)
Wyposażenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabieniec (2)
Wyposażenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabieniec (2)