Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2019/2020

Lista wiadomości
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2019/2020"
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2019/2020"
dotyczy przetargu nieograniczonego na "Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2019/2020"