Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2019/2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Do pobrania:
Lista wiadomości
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2019/2020"
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2019/2020"
dotyczy przetargu nieograniczonego na "Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2019/2020"