Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach

Lista wiadomości
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach, gmina Turek"
Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach, gmina Turek