Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kowale Księże

Lista wiadomości
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kowale Księże
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kowale Księże"
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kowale Księże
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kowale Księże
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kowale Księże